دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کد نمایش تعداد مطالب وردپرس

کد نمایش تعداد مطالب وردپرس

برخی وبمسترهای وردپرس علاقه دارند تا جایی که امکانش هست برای نمایش اطلاعات سایت یا بلاگ وردپرس شان به جای نصب و فعال کردن افزونه ها که باعث اِشغال فضای هاست می شوند از قطعه کدها استفاده بکنند تا به نتیجه ای که دوست دارند بدون هیچ دردسری مانند: بروزرسانی افزونه و … برسند.

 

شروع آموزش :

1 . برای نمایش تعداد نوشته های وردپرس می بایست قطعه کد زیر را به فایل های پوسته فعال وردپرس تان بیفزایید.

<?php
$count = wp_count_posts('post');
$total_posts = $count->publish;
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2,3 : شمارش تعداد کل نوشته های وردپرس
خط 4 : پایان کدهای PHP

 

2 . برای نمایش خروجی عددی تعداد کل نوشته های وردپرس هم باید از کد زیر استفاده کنید.

<?php echo $total_posts; ?>

خط 1 : کد نمایش تعداد کل نوشته های وردپرس بطور عدد

 

* متوجه باشید، اگر از قطعه کدهای بالا نخواستید استفاده کنید؛ می توانید از قطعه کد کامل زیر بطور یکجا استفاده کنید.

<?php
$num_posts = wp_count_posts( 'post' );
$num_posts = $num_posts->publish;
echo 'Posts: ' . $num_posts . '';
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2,3 : شمارش تعداد کل نوشته های وردپرس
خط 4 : نمایش تعداد کل نوشته های وردپرس بطور عدد، مانند: Posts: 5
خط 5 : پایان کدهای PHP

 
کار تمام شد؛ موفق باشید…

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کد نمایش تعداد نوشته های وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS