دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کد نمایش تعداد صفحه ها وردپرس

کد نمایش تعداد صفحه ها وردپرس

شاید تا به حال سایت ها یا بلاگ های وردپرس زیادی را دیده اید که در سایدبار یا کنار سایت و بلاگ شان بخشی با عنوان آمارگیر، آمار، اطلاعات و … ایجاد کرده اند که یکسری ارقام مانند: تعداد برگه ها و … را به بازدیدکنندگان شان نمایش می دهند.

امروز شما هم می توانید با قطعه کدهای زیر تعداد کل برگه های وردپرس تان در هر فایل از پوسته فعال وردپرس تان را به راحتی و بدون نیاز به افزونه نمایش دهید.

 

شروع آموزش :

1 . برای نمایش تعداد برگه های وردپرس می بایست قطعه کد زیر را به فایل های پوسته فعال وردپرس تان بیفزایید.

<?php
$num_pages = wp_count_posts( 'page' );
$num_pages = $num_pages->publish;
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2,3 : شمارش تعداد کل برگه های وردپرس
خط 4 : پایان کدهای PHP

 

2 . برای نمایش خروجی عددی تعداد کل برگه های وردپرس هم باید از کد زیر استفاده کنید.

<?php echo $num_pages; ?>

خط 1 : کد نمایش تعداد کل برگه های وردپرس بطور عدد

 

* متوجه باشید، اگر از قطعه کدهای بالا نخواستید استفاده کنید؛ می توانید از قطعه کد کامل زیر بطور یکجا استفاده کنید.

<?php
$num_pages = wp_count_posts( 'page' );
$num_pages = $num_pages->publish;
echo 'Pages: ' . $num_pages . '';
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2,3 : شمارش تعداد کل برگه های وردپرس
خط 4 : نمایش تعداد کل برگه های وردپرس بطور عدد، مانند: Pages: 5
خط 5 : پایان کدهای PHP

 

کار تمام شد؛ موفق باشید…

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کد نمایش تعداد برگه های وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS