دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کد نمایش تعداد اعضای feedburner

کد نمایش تعداد اعضای feedburner

یکی از راه کارهای کم هزینه برای ارسال خبرنامه های وردپرس استفاده از سرویس فیدبرنر گوگل می باشد که تنها کافی است با یک حساب کاربری نزد گوگل براحتی از این سرویس رایگان و با امکانات برای سایت وردپرس تان استفاده کنید.

اگر هم مایل بودید تعداد مشترک های خبرنامه وردپرس تان را توسط سرویس فیدبرنر گوگل بدانید باید کد زیر را در هر جایی که دوست دارید درج کنید.

<?php
  //get cool feedburner count
  $whaturl="http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=wordpress-cms/ir";

  //Initialize the Curl session
  $ch = curl_init();

  //Set curl to return the data instead of printing it to the browser.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

  //Set the URL
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $whaturl);

  //Execute the fetch
  $data = curl_exec($ch);

  //Close the connection
  curl_close($ch);
  $xml = new SimpleXMLElement($data);
  $fb = $xml->feed->entry['circulation'];
  echo $fb; 
  //end get cool feedburner count 
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 3 : جایگزینی ID فیدبرنر خودتان به جای عبارت ‘wordpress-cms/ir’ در کدها
خط 23 : پایان کدهای PHP

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کد نمایش تعداد اعضا خبرنامه فیدبرنر در وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS