دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کدهای نمایش عنوان وردپرس

کدهای نمایش عنوان وردپرس

بسیاری از افراد دوست دارند که بجای استفاده از کدهای پیشرفته برای نمایش عنوان صفحه های وردپرس سایت یا بلاگ شان از یکسری کدهای ساده با امکان فیلتر یا نمایش دلخواه بهره مند باشند.

امروز قصد دارم یک راه کار بسیار آسان به شما معرفی کنم که از این تکنیک یا ترفند می توانید برای نمایش عنوان صفحه های وردپرس تان براحتی با هرگونه تغییری که دوست دارید استفاده کنید.

<?php bloginfo('name') ?>
<?php if (is_home()) {echo bloginfo('name');} else {echo wp_title('');} ?>
<?php if (is_category()) {echo wp_title('');} else {echo 'Untitled';} ?>
<?php if (is_tag()) {echo wp_title('');} else {echo 'Untitled';} ?>
<?php if (is_404()) {echo '404 Not Found';} else {echo wp_title('');} ?>
<?php if (is_search()) {echo 'Search Results';} else {echo wp_title('');} ?>
<?php if ( is_day() || is_month() || is_year() ) {echo 'Archives:'; wp_title('');} else {echo wp_title('');} ?>

خط 1 : نمایش عنوان صفحه نخست وردپرس با قابلیت استفاده در سایر صفحه های وردپرس
خط 2 : نمایش عنوان صفحه نخست وردپرس فقط در index.php
خط 3 : نمایش عنوان صفحه دسته بندی ها فقط در فایل category.php
خط 4 : نمایش عنوان صفحه تگ ها فقط در فایل tag.php
خط 5 : نمایش عنوان صفحه 404 فقط در فایل 404.php
خط 6 : نمایش عنوان نتیجه جستجو فقط در فایل search.php
خط 7 : نمایش عنوان آرشیوهای روزانه، ماهیانه، سالانه فقط در فایل archive.php

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کدهای نمایش عنوان صفحه وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS