دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کدهای صفحه پست

کدهای صفحه پست

کدهای نوشته وردپرس در صفحه single.php پوسته وردپرس برای نمایش اطلاعات هر نوشته انتشار یافته در سایت یا بلاگ مورد استفاده قرار می گیرد.

<?php if(have_posts()) : ?>
<?PHP while(have_posts()):the_post();?>

<?php the_title(); ?>
<?php the_content(); ?>

<?php the_tags(''); ?>
<?php the_category(''); ?>

<?php the_time('l, j F Y'); ?>
<?php the_author(); ?>

<?php the_ID(); ?>
<?php the_permalink(); ?>

<?php if ( is_user_logged_in() ) { ?>
<?php } else { echo ''; ?><?php } ?>

<?php endwhile; else: ?>
<?php endif; ?>

خطوط 1 و 2 : شروع حلقه نوشته
خط 4 : عنوان نوشته
خط 5 : محتوای نوشته
خط 7 : برچسب های نوشته
خط 8 : دسته بندی های نوشته
خط 10 : زمان و تاریخ نوشته
خط 11 : نویسنده نوشته
خط 13 : شماره نوشته
خط 14 : لینک نوشته
خط 16 : شروع حلقه نوشته برای کاربران عضو
خط 17 : پایان حلقه نوشته برای کاربران عضو
خط 19 و 20 : پایان حلقه نوشته

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کدهای نوشته وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS