دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کدهای دیدگاه ها وردپرس

کدهای دیدگاه ها وردپرس

با توجه به درخواست های زیاد شما بازدیدکنندگان و وبمسترهای مدیریت محتوا وردپرس، قرار شد نحوه ایجاد فایل دیدگاه ها، نظرها، نظرات و … در پوسته وردپرس را بطور کامل برای اولین بار در بین سایر وب های آموزشی وردپرس، آموزش دهم تا بتوانید به راحتی با مخاطب نوشته های سایت یا بلاگ وردپرس تان در ارتباط و تعامل باشید.

 

شروع آموزش :

1 . به پوشه یا Folder پوسته فعال سایت یا بلاگ وردپرس تان بروید و فایل زیر را بیابید؛ اگر فایل را پیدا نکردید، یک فایل با همین نام ایجاد کنید.

comments.php

خط 1 : نام فایل

 

2 . پس از اینکه فایل را پیدا یا ایجاد کردید باید کدهای زیر را کپی یا Copy و در فایل درج یا Paste کنید.

<?php
/**
 * @package WordPress
 * @subpackage Default_Theme
 */
// Do not delete these lines
	if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
		die ('Please do not load this page directly. Thanks!');

	if ( post_password_required() ) { ?>
در حال حاضر نوشته دارای کلمه عبور می باشد و دیدگاه ها بسته شده است
<?php
		return;
	}
?>
<?php
function custom_comment_fun($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment;
if ($comment->user_id == 1)
$oddcomment = "";
else
$oddcomment = "comment";
?>
<div class="<?php echo $oddcomment; ?><?php if ($comment->user_id == 1) { echo 'acomment'; } ?>">
<div id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php comment_author(); ?>
<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<?php _e('دیدگاه شما در حال بررسی نویسنده نوشته می باشد. صبور باشید...') ?>
<?php endif; ?>

<?php comment_text(); ?>
</div>
</div>
<?php
  // Do not include the </div> tag.
}
?>
<?php if ( have_comments() ) : ?>

<?php previous_comments_link() ?>
<?php next_comments_link() ?>

<?php wp_list_comments('type=comment&avatar_size=30&callback=custom_comment_fun'); ?>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<?php else : // comments are closed ?>
در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div align="center" id="respond">
<?php cancel_comment_reply_link(); ?>
</div>

<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
شما باید برای ارسال دیدگاه به این نوشته در سایت یا بلاگ وردپرس ثبت نام کرده باشید
<?php else : ?>

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<?php if ( $user_ID ) : ?>
شرایط ارسال دیدگاه برای کاربران عضو سایت یا بلاگ وردپرس
<?php else : ?>
شرایط ارسال دیدگاه برای کاربران غیرعضو سایت یا بلاگ وردپرس
<div align="center">
<input type="text" align="center" name="author" id="author" dir="rtl" placeholder=" نام و نام خانوادگی " tabindex="1">
<input type="text" align="center" name="email" id="email" dir="ltr" placeholder=" E-mail " tabindex="2">
<input type="text" align="center" name="url" id="url" dir="ltr" placeholder=" http:// " tabindex="3">
</div>
<?php endif; ?>
<!--<p><small><strong>XHTML:</strong> You can use these tags: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->


<textarea rows="7" align="center" maxlength="1000" name="comment" id="comment" placeholder=" دیدگاه را اینجا بنویسید ... " tabindex="4"></textarea>
</br>
<input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value=" ارسال دیدگاه ... ">

<?php comment_id_fields(); ?>
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</form>
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 11 : نمایش پیام شما هنگامی که نوشته دارای رمز یا کلمه عبور می باشد (نوشته خصوصی)
خط 16 تا 39 : شروع و پایان کدهای نمایش دیدگاه های ارسال شده می باشد
خط 24 : تعیین کلاس acomment در فایل CSS برای نمایش متمایز پاسخ های نویسنده نوشته های وردپرس
خط 25 : ID دیدگاه ها برای دسترسی و هنگام ارسال پاسخ به سایر دیدگاه ها توسط نویسنده یا سایر مخاطب ها مورد استفاده می باشد
خط 26 : نمایش نام نویسنده دیدگاه نوشته وردپرس
خط 27 : نمایش لینک پیش فرض پاسخ دادن به دیدگاه نوشته وردپرس
خط 29 تا 31 : نمایش پیام شما در خط 28 به مخاطب که دیدگاه خودش را برای نوشته وردپرس ارسال می کند
خط 33 : نمایش متن یا محتوای دیدگاه های نوشته وردپرس است
خط 40 تا 84 : نمایش فرم ارسال دیدگاه به مخاطبان نوشته های وردپرس می باشد
خط 42, 43 : نمایش صفحه بندی های دیدگاه های نوشته وردپرس است
خط 45 تا 46 : درج کد نمایش گراواتار یا آواتار یعنی تصویر نویسنده که از روی ایمیل آن به طور خودکار نمایش داده می شود
خط 47 تا 51 : نمایش پیام هنگام باز یا بسته بودن بخش دیدگاه ها برای نوشته وردپرس است
خط 55 : نمایش لینک لغو پاسخ به دیدگاه که وقتی روی گزینه پاسخ دادن یکی از دیدگاه ها کلیک کنید برای انصراف نمایش داده می شود
خط 58 تا 60 : نمایش پیام، فرم ثبت نام، لینک ثبت نام یا ورود و … زمانی به مخاطب نمایش داده می شود که شما برای ارسال دیدگاه ها در تنظیمات وردپرس، گزینه ارسال دیدگاه فقط برای کاربران عضو را کلیک کرده اید؛ می باشد
خط 62 تا 83 : نمایش فرم ارسال دیدگاه انتهای نوشته های وردپرس است
خط 63 تا 65 : نمایش پیام شما به مخاطب های عضو سایت یا بلاگ وردپرس تان که می خواهند دیدگاه ارسال کنند؛ مانند: عدم درج تبلیغات و لینک در دیدگاه و …
خط 66 تا 72 : نمایش پیام شما به مخاطب های غیر عضو سایت یا بلاگ وردپرس تان که می خواهند دیدگاه ارسال کنند و نمایش فیلدهای: نام – نام خانوادگی، ایمیل، نشانی سایت یا بلاگ برای ارسال دیدگاه می باشد
خط 73 : نمایش تگ های استاندارد و قابل استفاده در فرم دیدگاه ها می باشد که کد آن را برایتان به صورت متن در خط قرار دادم
خط 76 : باکس تایپ متن یا محتوا دیدگاه توسط مخاطب نوشته وردپرس
خط 78 : دکمه ارسال دیدگاه به سایت یا بلاگ وردپرس شما است
خط 80, 81 : دریافت ID دیدگاه و نمایش پیام های شما که در خطوط بالا تعیین کرده اید که به کاربر پس از ارسال دیدگاه به طور خودکار نمایش داده می شود
خط 85 : پایان کدهای PHP

 

3 . برای این که در هر جایی دوست داشته باشید فرم ارسال دیدگاه ها نمایش داده شود، می بایست کد زیر را بعد از حلقه LOOP یا تکرارشونده نوشته ها درج کنید.

<?php comments_template(); ?>

خط 1 : کد نمایش فرم ارسال دیدگاه به نوشته وردپرس

 

کار تمام شد؛ موفق باشید…

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کدهای دیدگاه وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS