دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » دسترسی کاربران عضو بلاگ

دسترسی کاربران عضو بلاگ

شاید تا حالا در بعضی از سایت ها یا بلاگ ها که با سیستم مدیریت محتوا وردپرس پیاده سازی شده اند دیده باشید که در سایدبار، هدر و … پوسته وردپرس شان به کاربران عضو : اطلاعات، دسترسی و منو می دهند و برای کاربران غیرعضو به عنوان نمونه فرم ثبت نام یا ورود را نمایش می دهند.

امروز قصد معرفی چگونگی انجام این کار را برای سایت یا بلاگ وردپرس تان داریم؛ لذا خواهشمندم مراحل آموزش زیر را دنبال کنید.

 

شروع آموزش :

1 . ابتدا تصمیم بگیرید چه دسترسی هایی به کاربران عضو یا غیرعضو می خواهید بدهید.

2 . سپس جایگاه نمایش پنل کاربران عضو یا غیرعضو را در پوسته وردپرس تان مشخص نمائید.

3 . برای نمایش پنل کاربران می بایست کدهای زیر را در جای دلخواه تان درون فایل های پوسته درج کنید.

<?php global $user_ID, $user_identity, $user_level ?>
<?php if ( $user_ID ) : ?>

<?php elseif ( get_option('users_can_register') ) : ?>

<?php endif // get_option('users_can_register') ?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2 : شروع کدهای دسترسی به کاربران عضو شده
خط 4 : پایان کدهای دسترسی به کاربران عضو شده و شروع کدهای دسترسی به کاربران غیرعضو
خط 6 : پایان کدهای دسترسی به کاربران غیرعضو و پایان کدهای PHP

 

متوجه باشید، در برخی از پوسته ها، کدهای بالا برای نمایش پنل کاربران کار نمی کند و شما باید از کدهای پنل کاربری زیر استفاده کنید.

<?php global $user_ID, $user_identity, $user_level ?>
<?php if ( $user_ID ) : ?>

<?php else: ?>

<?php endif // get_option('users_can_register') ?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2 : شروع کدهای دسترسی به کاربران عضو شده
خط 4 : پایان کدهای دسترسی به کاربران عضو شده و شروع کدهای دسترسی به کاربران غیرعضو
خط 6 : پایان کدهای دسترسی به کاربران غیرعضو و پایان کدهای PHP

 

4 . شما می توانید برای نمایش دسترسی ها به کاربران عضو از کدهای زیر استفاده کنید.

<?php echo $user_identity ?>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/">پنل مدیریت</a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/profile.php">تنظیمات پروفایل</a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=logout&amp;redirect_to=<?php echo urlencode($_SERVER['REQUEST_URI']) ?>">خروج</a>

خط 1 : نمایش نام انتخاب شده توسط کاربران عضو شده
خط 2 : نمایش لینک رفتن به پیشخوان وردپرس
خط 3 : نمایش لینک رفتن به شناسنامه وردپرس
خط 4 : نمایش لینک خروج از پنل کاربری

 

بهتر است بدانید، امکان تعیین دسترسی با توجه به نقش کاربران عضو در پنل کاربری وجود دارد که برای نمونه می توانید از کدهای زیر برای زمانی که به کاربران عضو شده در سایت یا بلاگ وردپرس تان نقش ‘ مشترک ‘ داده اید استفاده نمائید.

<?php if ( $user_level >= 1 ) : ?>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/post-new.php">ارسال نوشته</a>
<?php endif // $user_level >= 1 ?>

خط 1 : شروع کدهای PHP با تعیین سطح ‘ 1 ‘ برای کاربران عضو شده با نقش کاربری ‘ مشترک ‘
خط 2 : نمایش لینک رفتن به صفحه ارسال نوشته یا مطلب برای تمام کاربران عضو شده با نقش کاربری ‘ مشترک ‘
خط 3 : پایان کدهای PHP با تعیین سطح ‘ 1 ‘ برای کاربران عضو شده با نقش کاربری ‘ مشترک ‘
 
5 . همچنین برای نمایش دسترسی ها به کاربران غیرعضو از کدهای زیر استفاده نمائید.

<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-register.php">ثبت نام</a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php">ورود</a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=lostpassword">بازیابی رمزعبور</a>

خط 1 : نمایش لینک رفتن به صفحه ثبت نام وردپرس
خط 2 : نمایش لینک رفتن به صفحه ورود وردپرس
خط 3 : نمایش لینک رفتن به صفحه رمز فراموش شده وردپرس
 
اگر مایل باشید می توانید برای نمایش فرم ورود به سایت از کدهای زیر استفاده کنید.

<form action="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php" method="post">

<label for="log"><input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo wp_specialchars(stripslashes($user_login), 1) ?>" size="22" dir="ltr" placeholder="Username" />نام کاربری</label><br />
<label for="pwd"><input type="password" name="pwd" id="pwd" size="22" dir="ltr" placeholder="Password" /> رمز عبور</label><br />
<input type="submit" name="submit" value="ارسال" class="button" />
<label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> نگهداری اطلاعات ورود</label><br />

<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/>
</form>

خط 1 : شروع کدهای FORM
خط 3 : نمایش فیلد نام کاربری یا Username
خط 4 : نمایش فیلد رمزعبور یا Password
خط 5 : نمایش دکمه ارسال یا Login
خط 6 : نمایش چک باکس نگهداری اطلاعات برای ورود مجدد به کاربران عضو شده
خط 8 : امکان هدایت کاربر عضو شده به صفحه دلخواه پس از ورود به سایت یا بلاگ
خط 9 : پایان کدهای FORM
 
اطلاعیه : تمام کدهای بالا به صورت خام می باشند و هیچگونه کدهای HTML, CSS برای نمایش ظاهری در پوسته وردپرس تان ندارند.

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با نمایش پنل به کاربران عضو شده و غیرعضو در پوسته

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS