دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » برگه

ثبت سایت در نتایج گوگل

امروز قصد معرفی و ثبت سایت شما را به موتوهای جستجوی گوگل ( Google.com ) و بینگ ( Bing.com ) دارم.

 

شروع آموزش معرفی سایت به موتورهای جستجو :

1 . برای موتور جستجوی گوگل به نشانی زیر بروید.

http://www.google.com/intl/fa/add_url.html

 

2 . برای موتور جستجوی بینگ به نشانی زیر بروید.

http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url

 

شروع آموزش ثبت سایت به موتورهای جستجو :

1 . برای موتور جستجوی گوگل به نشانی زیر بروید.

https://www.google.com/webmasters/

2 . برای موتور جستجوی بینگ به نشانی زیر بروید.

http://www.bing.com/toolbox/webmaster/

 

کار تمام شد؛ منتظر نمایش سایت خودتان در نتایج موتورهای جستجو گوگل و بینگ باشید…

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با آموزش بالا آوردن سایت در نتایج گوگل و بینگ

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS