دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » افزودن فیلدهای سفارشی به فرم ثبت نام کاربران وردپرس

افزودن فیلدهای سفارشی به فرم ثبت نام کاربران وردپرس

امروز افزونه ای از وردپرس را به شما معرفی می کنم که به راحتی می توانید هرگونه فیلد دلخواهی که خواستید در صفحه نام نویسی یا ثبت نام کاربران وردپرس ایجاد کنید؛ همچنین اطلاعات کاربران که هنگام نام نویسی یا ثبت نام ثبت شده است را بررسی و دسترسی داشته باشید.

Cimy User Extra Fields

https://wordpress.org/plugins/cimy-user-extra-fields/
https://wordpress.org/plugins/cimy-user-extra-fields/installation/
https://wordpress.org/plugins/cimy-user-extra-fields/faq/
https://wordpress.org/plugins/cimy-user-extra-fields/screenshots/

https://downloads.wordpress.org/plugin/cimy-user-extra-fields.2.6.5.zip

خط 1 : نام افزونه وردپرس
خط 3 : توضیحات افزونه وردپرس
خط 4 : نصب افزونه وردپرس
خط 5 : راهنمای افزونه وردپرس
خط 6 : عکس های افزونه وردپرس
خط 8 : دانلود افزونه وردپرس

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با افزودن فیلدهای دلخواه به فرم نام نویسی کاربران وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS